Förtroendefullt samarbete

Programmet vänder sig till dig som har en roll där olika intressen kan skapa motsättningar och du behöver metoder för konfliktlösning, förhandling och långsiktigt relationsbyggande.

Syftet med kursen är att du ska utveckla din kompetens i att förebygga och att lösa konflikter, att du ska få verktyg för att kunna förhandla vid intressemotsättningar. Förtroendefullt samarbete ger dig metoder för att steg för steg inleda, driva och avsluta en förhandling samt bygga relationer. På engelska kallas kursen för Radical Collaboration. Genom effektivare samspel och en öppnare kommunikation kan man bygga långsiktiga relationer både inom och utanför organisationen.

Det här får du ut av programmet:

  • Kunskap om vad som skapar och stödjer ett långsiktigt klimat av förtroende.
  • Reflektioner kring dynamiken och vad som händer i mellanmänskliga relationer, speciellt i konfliktsituationer.
  • Ökad förmåga att förebygga konflikter.
  • Ökad insikt om egna attityder och beteenden i konfliktsituationer.
  • Träning i att föra goda samtal.
  • Träning i att förhandla vid olika intressekonflikter.
  • Träning i konflikthantering. 
  • En metod du kan använda direkt.
UGL (Utveckling av Grupp och Ledare)
SDI (Strength Deployment Inventory)
Utvecklande ledarskap, UL 
Förtroendefullt samarbete
The Human Element , THE

Skicka en intresseanmälan

Hemsidan uppdateras med publiceringsverktyget Bluerange Easy. Prova själv med gratis demokonto!