Metodik

Programmet bygger på en unik kombination av "hårda och mjuka " metoder. Den hårda delen grundar sig på den intressebaserade problemlösningen. Metoden är den välkända Harvardmetoden som har utgivits i bokform under titeln "Getting to Yes " eller på svenska "Vägen till Ja". Den mjuka delen bygger på det FIRO-baserade utvecklingsprogrammet The Human Element, som är utvecklat av den amerikanske psykologen Ph.D. Will Schutz.

Här hittar du mer information om Förtroendefullt samarbete

Hemsidan uppdateras med publiceringsverktyget Bluerange Easy. Prova själv med gratis demokonto!