SDI

SDI® (Strength Deployment Inventory®) är en metod, ett verktyg att använda för att nå upplysning om dig själv och ditt sätt att hantera olika situationer. I metoden används ett frågeformulär för att kartlägga dina egenskaper. Till skillnad från andra frågeformulär är detta inte ett test, därför utvärderas aldrig resultaten eller utsätts för någon kritisk bedömning.

Genom att använda SDI får du möjlighet att uppnå större förståelse för:

  • Varför du beter dig som du gör
  • De medfödda styrkor du för med dig till relationer och roller
  • Vad det är som orsakar inre konflikter för dig
  • Det sätt som du föredrar att hantera mellanmänskliga konflikter på
  • Varför du tycker att vissa relationer och livssituationer är givande och andra inte är det
  • Hur du förbättrar uppfattningar om självaktning och självkänsla
  • Hur du kan umgås effektivt med olika människor i olika livssituationer
  • Hur du accepterar att ta emot och hur du ger konstruktiv feedback
  • Hur du undviker stressande situationer 

Strength Deployment Inventory är instrumentet som grundar sig på
Dr. Elias Porters teori om relationsmedvetande - R.A.T. Relationship Awareness Theory.

 
UGL (Utveckling av Grupp och Ledare)
SDI (Strength Deployment Inventory)
Utvecklande ledarskap, UL 
Förtroendefullt samarbete
The Human Element , THE

Skicka en intresseanmälan

Hemsidan uppdateras med publiceringsverktyget Bluerange Easy. Prova själv med gratis demokonto!