SDI i organisationen

SDI® (teamutveckling) är troligen det verktyg som du snabbast hjälper medlemmarna i en grupp att få förståelse för varandra. Både styrkor och överdrivna styrkor (som andra kallar dina svagheter). En investering i ett SDI®-genomförande återbetalar sig snabbt. Metoden kan användas både i ledningsgruppen och i arbetslaget.

Har det hänt att du varit med i en grupp där några vill komma igång snabbt och kanske någon annan vill ha mer tid på sig? De snabba irriterar sig på de långsamma och tvärtom. Några kanske oroar sig för att alla inte mår bra. Energi spills på annat än uppgiften och vill de sig illa kan det skapa konflikt i gruppen. 

SDI® är det verktyg som hjälper till att skapa förståelse för att det vi normalt irriterar oss på hos andra, är inget annat än deras styrkor. Vi är alla olika! Och ju snabbare jag får förståelse för mina egna styrkor i relation till andras, desto smidigare kommer vi att kunna samarbeta med varandra.

SDI® hjälper också till att skapa förståelse för varför du hamnar i konflikt med någon annan. Det beskriver också ditt konfliktförlopp i tre steg.

Det går att arbeta med SDI® på många olika sätt i en grupp och organisation. Som ett led i en teamutveckling har SDI® sin naturliga plats. För den nya (eller gamla) ledningsgruppen skapar det snabbt en bild av varandra. Praktiskt kan SDI® genomföras i både halv- och heldagar. Gärna utspritt över tid.

Strength Deployment Inventory är instrumentet som grundar sig på
Dr. Elias Porters teori om relationsmedvetande - R.A.T. Relationship Awareness Theory.

Mer information på den den här webbplatsen om SDI

Mer information om SDI på engelska.

 
UGL (Utveckling av Grupp och Ledare)
SDI (Strength Deployment Inventory)
Utvecklande ledarskap, UL 
Förtroendefullt samarbete
The Human Element , THE

Skicka en intresseanmälan

Hemsidan uppdateras med publiceringsverktyget Bluerange Easy. Prova själv med gratis demokonto!