The Human Element

Programmet vänder sig till dig som vill få en ökad förståelse för hur dina och andras beteenden och känslor påverkar arbetsprestationen.

Syftet med programmet är att du ska kunna omsätta de insikter du får i handling, för att nå goda arbetsrelationer och bra arbetsprestationer.

Efter programmet bör du ha:

  • Förståelse för hur dina beteenden, dina känslor och din självuppfattning påverkar dina möjligheter till goda arbetsprestationer.
  • Förståelse för hur du påverkar andra i din omgivning och hur du påverkas av andra.
  • Ökad självinsikt och förståelse för vad som blockerar dig, vilket gör att du kan öka din handlingskraft och bli effektivare.
  • Ökad kännedom om dig själv och ökad självkänsla.

The Human Element är ett utvecklingsprogram som antingen kan genomföras företagsinternt eller i ett femdagarsseminarium med deltagare från olika verksamheter. I programmet utgår vi ifrån en helhetssyn på människor, där grunden är hur vi fungerar och vad som påverkar våra relationer och vårt samarbete.

 
UGL (Utveckling av Grupp och Ledare)
SDI (Strength Deployment Inventory)
Utvecklande ledarskap, UL 
Förtroendefullt samarbete
The Human Element , THE

Skicka en intresseanmälan

Hemsidan uppdateras med publiceringsverktyget Bluerange Easy. Prova själv med gratis demokonto!