UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

UGL vänder sig till ledare, chefer och utbildare och till dig som är på väg in i en ledande befattning och till dig som ingår i en arbetsgrupp och vill bli effektivare i sin roll. UGL kan upplevas som en krävande kurs därför är det viktigt att du är i god balans med dig själv.

Syftet med UGL är att du ska få ökad insikt i och en ökad förståelse för gruppdynamiska situationer och hur du och andra fungerar i dessa. Om alla i gruppen får upp ögonen för varandras styrkor och kompetenser och tar tillvara på dessa på bästa sätt finns det mycket att vinna. Det gör gruppen effektivare och resultatet av arbetet ytterligare en dimension. Har ni råd att missa den möjligheten som UGL kursen ger?

UGL-programmet syftar till att deltagarna skall få erfarenhet av gruppdynamiska situationer och förståelsen för sin roll i dessa, genom att:

  • arbeta med reflektion och lärande enskilt och i grupp
  • hantera och förstå konflikter
  • kunna kommunicera direkt och klart
  • förstå känslors inverkan på individ som gruppnivå 
  • kunna ta och ge utvecklande feedback
  • förstå hur funktionalitet, kön, sexuell preferens samt etnicitet påverkar relationer och ledarskap
  • kunna urskilja olika stadier i en grupps utveckling och det egna förhållningssättet relaterat till dessa 
  • förstå att det finns behov av olika ledarstilar
  • få ökad självkännedom

Här kan du hämta en broschyr om UGL >> 
 

UGL (Utveckling av Grupp och Ledare)
SDI (Strength Deployment Inventory)
Utvecklande ledarskap, UL 
Förtroendefullt samarbete
The Human Element , THE

Skicka en intresseanmälan

Hemsidan uppdateras med publiceringsverktyget Bluerange Easy. Prova själv med gratis demokonto!