Bakgrund

UGL-konceptet skapades i Försvaret i början av 1980-talet och har blivit Sveriges mest populära kurs i personlig utveckling. Med den erfarenhet som finns av den här kursen, både inom försvaret och näringslivet, vågar vi påstå att UGL-programmet är en mycket god investering. Vi har ännu inte hört talats om någon annan kurs som på samma korta tid ger deltagarna så konkreta och användbara verktyg. Färdiga att användas i ledarskapet eller den egna personliga utvecklingen.

UGL används också vid befälsutbildning inom Polisen och Räddningstjänsten och har på senare år även blivit alltmer känd inom stat, kommun och landsting. Den används också inom näringslivet som en grundläggande ledarskapskurs. Kursen ger också kunskaper i situationsanpassat- och Utvecklande ledarskap . UGL bygger på IMGD-teorin och FIRO-teorin om gruppers utveckling och individers agerande. Integrative Model of Group Development (IMGD) är den vetenskapliga gruppmodell som Ph.D. Susan A. Wheelan forskat fram. Fundamental Interpersonal Relations Orientation (FIRO) är resultatet av den amerikanske Ph.D. Will Schutz (1925-2002) forskning och erfarenheter sedan början av 1950-talet.

Läs om programmet Utveckling av Grupp och Ledare

UGL 2012 är den senaste uppdaterade kursen som gäller från år 2012. Försvarshögskolans uppgift har varit att infoga senaste forskning inom för UGL intressanta delar i konceptet och att kvalitetssäkra innehållet sedan det nya konceptet UGL 2008.

Mer information om UGL finner du på Försvarshögskolans hemsida.


 

Hemsidan uppdateras med publiceringsverktyget Bluerange Easy. Prova själv med gratis demokonto!