Efter UGL

Vad gör jag nu?
För de flesta som deltar på en UGL-kurs är den samstämmiga bilden att detta var den bästa kurs de någonsin deltagit i. Många saker har nu äntligen blivit klarlagda och du förstår bättre varför dina kollegor handlar och säger som de gör. Och inte bara det. UGL-konceptet är också direkt applicerbart i ditt privatliv.
För dig själv föreslår vi att du tar hjälp av en coach som under en period kan stödja dig i din fortsatta egna utveckling efter UGL.

En utveckling för din arbetsgrupp.
Om jag nu som chef och UGL-deltagare är uppfylld av veckans intryck, hur för jag över detta till mina medarbetare? Vårt förslag är att du inom en tvåmånadersperiod genomför en teamutveckling i din arbetsgrupp. Detta innebär att du samlar gruppen (max 14 åt gången) till en tvådagarsaktivitet. En sådan ger dig möjlighet att tillsammans med en UGL-handledare ge gruppen en del av de insikter som du själv fick under UGL-veckan.

Upplägget kan se ut enligt följande:

  • Uppstart där varje deltagare får berätta vad man förväntar sig av teamutvecklingen.
  • Vad krävs för att bli ett "Effektivt team" till skillnad mot att enbart vara en "Bra grupp". 
  • Genomgång av gruppteorin. Var befinner sig vår grupp idag?
  • Utvecklande feedback - hur ger vi det och hur tar vi emot?
  • Min syn på konflikt - vad känner jag inför konflikt?
  • SDI genomgång och deltagarnas egen kartläggning av MVS och konfliktförlopp. Gruppens styrka.
  • Sammanfattning av kursen - hur går gruppen vidare?

Förslagsvis sker en uppföljning under en dag efter två månader. Om du genomför en teamutvecling enligt ovan kommer din grupp  och du att skapa ett gemensamt språk. Medarbetarna kommer varandra närmare och förstår varandra bättre. Du själv får en nyttig repetition som stärker dig. Resan för gruppen mot att bli ett "Effektivt team " kommer att underlättas väsentligt.

Vad är ett bra ledarskap?

Aktuella UGL-kurser
 
Hemsidan uppdateras med publiceringsverktyget Bluerange Easy. Prova själv med gratis demokonto!