Metodik

Kursen bygger på upplevelsebaserat lärande (UBL) och skiljer sig därmed från traditionell inlärning. Deltagarna går igenom en följd av enskilda och gemensamma uppgifter som leder till upplevelser, vilka man sedan diskuterar tillsammans i gruppen. Deltagarna överför skeendet under kursen till sin egen arbetsgrupp därhemma. Några korta teoripass ingår också.

Då UGL kan upplevas som en krävande kurs bör du vara i god balans med dig själv och din omgivning inför kursstart. Med tanke på att kursen fortgår på kvällarna kan du inte planera för egna aktiviteter under kursveckan eller ha med "hemarbete" från jobbet. Vi rekommenderar att du inte på lördag och söndag efter kursen binder dig att delta i kalas och fester. Du behöver dagarna för egen reflektion och att varva ned. UGL är en utbildning och kan inte användas för att lösa personliga problem.

Regler för genomförande:

  • 2 st av Försvarshögskolan examinerade handledare. Vi eftersträvar att ha en manlig och en kvinnlig handledare.
  •  8-12 deltagare från flera organisationer i en så kallad främlingsgrupp.
  • 5 dagars internat. Kvällarna utnyttjas för kursen.
  • Aktivt deltagande med närvaro hela tiden.

Kursavgift 2014
20 900 kr inkluderande kursdokumentation. Internatkostnad tillkommer. Kursavgiften faktureras och inbetalas 30 dagar före kursstart.

Alla priser är exkl. moms.

Kursupplägg

Kursen startar på måndag förmiddag cirka kl. 10:00 och avslutas på
fredag cirka kl. 15:30.

Vi rekommenderar dig att i den mån du kan, utnyttja kollektiv transport.

Observera att kursen inte kan börja förrän samtliga deltagare har anlänt. Var därför ute i god tid.

Mer information om UGL

Hämta Kursanmälan som du kan skriva ut och mejla/faxa till oss eller fylla i på skärmen och sedan skicka via e-post.
pdf-ikon Hämta kursschema/anmälan

Aktuella UGL-kurser
 
Hemsidan uppdateras med publiceringsverktyget Bluerange Easy. Prova själv med gratis demokonto!