Utvecklande ledarskap

Utbildningen vänder sig till dig som har personalledande uppgifter och som vill utveckla ditt ledarskap.

Syftet med programmet är att stödja dig i din utveckling mot att i högre grad använda ledarbeteenden som inspirerar dina medarbetare. Beteenden som leder till ökad självständighet och ett större personligt ansvar hos dig själv och dina kolleger. Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och ställer stora krav på moral och etik samt agerar utifrån en värdegrund. Genom goda ledaregenskaper får du medarbetare som kan skilja på rätt och fel och som både vågar och vill utvecklas.

Efter utbildningen har du:

  • Skapat en personlig plan med fokus och syfte att utveckla ditt ledarskap
  • Fått personlig feedback om ditt ledarskap och tydliggjort dina utvecklingsområden
  • Ökat din medvetandenivå och självinsikt

Mer information om ledarutveckling

pdf-ikonLadda ner FHS folder om Utvecklande ledarskap

Hemsidan uppdateras med publiceringsverktyget Bluerange Easy. Prova själv med gratis demokonto!