Bakgrund

UL (Utvecklande ledarskap) är Försvarshögskolans nya program för ledarutveckling som införts inom Försvarsmakten och samtidigt finns att ta del av på den civila marknaden. Programmet bygger på omfattande vetenskapliga studier i USA och presenterades i boken, "Transformational Leadership" skriven av Bernhard M. Bass, 199709.

Det vetenskapliga stödet baseras på studier där man påvisat förbättrad effektivitet inom organisationer där det fanns en hög förekomst av "Transformational Leadership" det vill säga utvecklande ledarskap. Denna typ av vetenskapliga resultat är sällsynta. Oftast handlar undersökningar om hur man som deltagare upplevt en ledarskapsutbildning och/eller om man börjat bete sig annorlunda efter en sådan utbildning. Försvarshögskolan har sedan fortsatt med egna vetenskapliga studier som lett fram till en egen modell anpassad till svenska kulturförhållanden. FHS valde att kalla den svenska modellen för, Utvecklande ledarskap™. 

Vad utmärker ett bra ledarskap?

 
Klicka på bilden för att öppna en större bild

 

Hemsidan uppdateras med publiceringsverktyget Bluerange Easy. Prova själv med gratis demokonto!