Metodik

Kursen inleds på den egna arbetsplatsen med att en överordnad, två sidoordnade och tre till fem underordnade och du själv var för sig fyller i ett bedömningsformulär (ULL - en 360-graders feedback). Formuläret ger en bild av i vilken utsträckning du idag använder dig av olika ledarbeteenden. Formuläret sänds till Försvarshögskolan för sammanställning.

Under kursdagarna går vi igenom teorin och UL-modellen samt tränar och diskuterar ledarskap ur olika aspekter. Med ULL, det 360-graders-formulär som dina kollegor fyllt i, får du i sammanställning ta del av vad de tycker om dig. Med detta som underlag sätter du upp mål för din utveckling och gör en personlig handlingsplan. Denna plan är sedan grunden för uppföljningsdagen. Mycket av arbetet under dagarna sker i triader där du får feedback från deltagarna.

Mer information om kursen Utvecklande ledarskap

 
UGL (Utveckling av Grupp och Ledare)
SDI (Strength Deployment Inventory)
Utvecklande ledarskap, UL 
Förtroendefullt samarbete
The Human Element , THE

Skicka en intresseanmälan

Hemsidan uppdateras med publiceringsverktyget Bluerange Easy. Prova själv med gratis demokonto!