Bra ledarskap - vad är det?

Ledarskap handlar om självinsikt kombinerat med kännedom om mellanmänskliga relationer. Om jag vet hur jag själv fungerar så ökar sannolikheten att jag kan hantera mitt ledarskap på ett bra sätt. Har jag sedan förståelse för varför andra handlar eller reagerar som de gör så ökar förutsättningarna ytterligare.

Vad motiverar mina medarbetare? Varför agerar olika människor som de gör? Hur ska vi göra för att få genomslag i beslut som fattas? Vilka motiv driver mig själv och mina medarbetares agerande? Förståelsen för dessa frågor och skeenden är viktiga. Mycket viktiga. Det är ofta det som skiljer en framgångsrik verksamhet från ett mindre framgångsrikt företag. Ett utvecklat ledarskap visar det sig medför också ett lägre sjuktal¹ i organisationen. Så nog finns det all anledning att investera i ökad personlig kompetens för ledare och medarbetare i din organisation.

¹) ref. "Långtidsfriska, så skapas hälsa, effektivitet och lönsamhet"
av Dr. Johnny Johnsson, m.fl.  ISBN: 9189617681

UGL (Utveckling av Grupp och Ledare)
SDI (Strength Deployment Inventory)
Utvecklande ledarskap, UL 
Förtroendefullt samarbete
The Human Element , THE

Skicka en intresseanmälan

 

Hemsidan uppdateras med publiceringsverktyget Bluerange Easy. Prova själv med gratis demokonto!