Tjänster

Hur kommer det sig att vissa företag och organisationer är mer framgångsrika än andra?

En avgörande faktor är hur väl ledare och medarbetare samarbetar och tar vara på varandras styrkor. På Essio vill vi genom bra utbildning och coaching vara med och bidra till att ännu fler företag når framgångar. Därför är vi stolta över att kunna erbjuda dig och dina medarbetare följande kurser och program:

UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) – Ett utbildningsprogram där du som ledare eller medlem i en arbetsgrupp når en ökad förståelse för hur du och andra fungerar i olika situationer.

SDI (Strength Deployment Inventory) – En kurs som ger dig ett verktyg att använda för att nå upplysning om dig själv och ditt sätt att hantera olika situationer.

Utvecklande ledarskap – En utbildning där du som ledare får stöd i din utveckling mot att i högre grad använda ledarbeteenden som inspirerar dina medarbetare.

Förtroendefullt samarbete – En utbildning där du får möjlighet att utveckla din kompetens i att förebygga och att lösa konfliktsituationer.

The Human Element – En kurs där du får en ökad förståelse för hur dina och andras beteenden och känslor påverkar arbetsprestationen.

Avbokningsregler - Vi följer branschens standardregler vid avbokning av öppen kurs antagna av Sveriges Auktoriserade Utbildnngsföretag, SAUF.

Aktuella UGL-kurser
 
Hemsidan uppdateras med publiceringsverktyget Bluerange Easy. Prova själv med gratis demokonto!